Yükleniyor

Personel Özlük Dosyasında Sağlık Raporuna Dikkat...

İşe girerken çalışandan talep edilen sağlık raporu konusunda önemli yaptırımlar söz konusu.
Kronik rahatsızlığını hekimden saklayan işçi de çalışanının sağlık raporunu izni olmadan ifşa eden işverenin de başı ağrıyabilir.

İşverenler işe aldıkları her bir işçi için işe giriş sağlık raporu talep ederler. Ancak bu raporların gizli tutulması çok önemlidir. Aksi takdirde işverenin başı ağrıyabilir. Sağlık raporu, kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin kullanılmasında bilginin sahibi kişiden onay alınması gerekir. İşe giriş sağlık raporları işçinin işten ayrılmasından sonra 15 yıl süreyle saklanmalıdır.

RAPOR NEDEN ŞART?

İşverenler işe alacakları işçinin sağlık durumunu bilmek durumundalar. Yapılan iş için işçinin sağlık durumu elverişli değilse işveren işçiyi işe alamaz. Ayrıca işveren işçinin sağlığının yaptığı iş nedeniyle bozulmasından da sorumludur. Dolayısıyla işçinin işe girdiği tarihteki sağlık durumunu tespit ederek sağlığının yaptığı iş nedeniyle mi bozulduğunu kontrol etmek durumundadır. Bunun yanında bazı işlerde işverenin, işçinin yüksekte çalışma, dikkat dağınıklığı gibi özel durumlarla ilgili kontrolleri yaptırması şarttır. Çünkü işçi işe girmeden önce sağlık probleminin farkında olmayabilir.

Sorunlar tespit edilir

Dolayısıyla işe girişte yapılan sağlık muayeneleri bazen işçinin sağlık sorununun tespit edilmesini sağlar. Kalp, tansiyon şeker gibi hastalıklar için gerekli tahlilleri yaptıran işçi, daha önce bilmediği bir rahatsızlığını işe giriş muayenesinde teşhis ettirebilir. Bu sayede işçinin rahatsızlığı erken teşhis edilmiş olur.

Farklı kullanım olmamalı

İşveren çalışandan aldığı sağlık raporlarını işçinin özel hayatını zora düşürecek şekilde kullanmamalıdır. Aksi taktirde işveren bu nedenle ortaya çıkan zarardan sorumlu tutulacaktır.

Raporun gizli tutulması esastır

İşveren işçinin özlük dosyasında sakladığı işe giriş sağlık raporunu, yasal zorunluluklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmamalıdır. İşçinin iş arkadaşlarının veya başka bir işverenin sağlık durumunu öğrenmesi ancak işçinin bu konudaki rızasıyla söz konusu olabilir. İşveren özlük dosyalarının gizliliğini sağlamalı, raporlarını hassasiyetle saklamalıdır.

İşyeri hekimi raporu verir

İşe giriş sağlık raporları, işyeri hekiminden alınabilir. İşyeri hekimi işe girecek işçiyi muayene eder ve işe giriş muayene formunu doldurur. Bu formda pek çok bilgi bulunmaktadır. Çalışan işyeri hekimine verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Dolayısıyla işe girmek için kronik rahatsızlığını saklayan veya işyeri hekimine yanıltıcı bilgiler veren işçi ileride bu konuda sorun yaşar.

İşyeri hekimi işçinin talebi üzerine yaptığı muayeneyle işçinin sağlıklı olduğu veya olmadığı yönünde değil, işverenin kendisine teklif ettiği işte çalışıp çalışamayacağı yönünde değerlendirme yapar. Hekimin verdiği raporun sonucuna göre işveren işçiyi işe almaya veya almamaya karar verebilir.

Sağlık raporu başka kimden alınabilir?

50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu henüz başlamadı. Dolayısıyla bu işyerlerinde işyeri hekimi olmayabilir. Bu durumda işçiler raporları bulundukları il ve ya ilçedeki aile hekimlerinden veya kamu hizmet sunucularından yani devlet hastanelerinden alabilirler.